Критическа платформа Един човек – Едно мнение: Покана за създаване на текстове свързани с проекта „Един човек“

Изпращайте ни текстове, които са критически обосновани, представят различна гледна точка, дават референции по съществуващи практики, създават настроение за разбиране, изследват безпристрастно. Търсим автори, които искат да споделят своето мнение лаконично или многословно в контекста на „Един човек“. Текстовете могат да бъдат теоретични, поетични, критически, образователни, лайфстайл, коментари, манифести и др. в следните посоки:

Изкуство в обществена среда, социална интервенция, авторитарност и демокрация, свободен достъп, дезинформация, видеонаблюдение, Big Data, машинно самообучение, изкуствен интелект, пристрастяващи машини, урбанизъм, визуализация на данни, естетика на грешката, етична и отговорна технология, генеративни системи, визуално програмиране, екранни изкуства, хактивизъм и други.

Критическата платформа: Един човек – Едно мнение, има за цел да образува широка платформа за обсъждане, която ще е публично достъпна и разпространена в различни печатни и онлайн медии.

Търсим съдържание, което ще бъде вписано в колективната памет на/за „Един човек“. Споделените мнения, истории, теории, дебати са допълнителен (социален) алгоритъм в електронната му идентичност и елемент от неговото и нашето възпитание. Това е процес около „изграждането на трибуна“, там ще попаднат споделените истории за нашите страхове, за отрицанието, за очакванията и паниките, но и нашето познание, възторг и удивление.

Предстои ни да проследим порастването на „Един човек“, да видим неговите изводи от голямото уравнение на града и неговите хора. Бъдете част от този процес!

Изпращайте вашите авторски текстове на subprodukt@gmail.com

Екип „Един човек“.

 

Стефан Гончаров

Един човек - Един вектор

Пламен Димов

Представете си...

Валентин Щурделов

Един човек - видеограф

Нада Нешева

Един тулуп

Станимир Енчев

Един човек

Венелин Шурелов

Заедно в новата реалност

Галина Димитрова-Димова

„Един човек“ идва на площада