Критическа платформа Един човек – Едно мнение: Покана за създаване на текстове свързани с проекта „Един човек“

Изпращайте ни текстове, които са критически обосновани, представят различна гледна точка, дават референции по съществуващи практики, създават настроение за разбиране, изследват безпристрастно. Търсим автори, които искат да споделят своето мнение лаконично или многословно в контекста на „Един човек“. Текстовете могат да бъдат теоретични, поетични, критически, образователни, лайфстайл, коментари, манифести и др. в следните посоки:

Изкуство в обществена среда, социална интервенция, авторитарност и демокрация, свободен достъп, дезинформация, видеонаблюдение, Big Data, машинно самообучение, изкуствен интелект, пристрастяващи машини, урбанизъм, визуализация на данни, естетика на грешката, етична и отговорна технология, генеративни системи, визуално програмиране, екранни изкуства, хактивизъм и други.

Критическата платформа: Един човек – Едно мнение, има за цел да образува широка платформа за обсъждане, която ще е публично достъпна и разпространена в различни печатни и онлайн медии.

Търсим съдържание, което ще бъде вписано и в ембрионалната фаза на развитие на „Един човек“. Споделените мнения, истории, теории ще бъдат вградени в алгоритъма на електронната му идентичност и елемент от възпитанието. Това е процес около „подготвянето на терена“, там ще попаднат споделените истории за нашите страхове, за отрицанието, за очакванията и паниките, но и нашето познание, възторг и удивление.

Предстои ни да проследим порастването на „Един човек“, да видим неговите изводи от голямото уравнение на града и неговите хора. Бъдете част от този процес!

Изпращайте вашите авторски текстове на subprodukt@gmail.com

Екип „Един човек“.

 

Галина Димитрова-Димова

„Един човек“ идва на площада

Венелин Шурелов

Заедно в новата реалност

Станимир Енчев

Един човек